Voor een ommekeer in de kom.

Het begrip leefbaarheid kan op heel veel verschillende manieren uitgelegd worden. Want leefbaarheid heeft met verschillende factoren te maken. Zoals de kwaliteit van je woning en woonomgeving, de kwaliteit van de voorzieningen en de kwaliteit van de sociale samenhang in het dorp. Maar vooral ook met het gevoel: voelt men zich goed op de plek waar men zich bevindt?

Met deze laatste vraag als uitgangspunt willen wij graag de leefbaarheid in de (dorps)kernen behouden en/of vergroten. Wij zijn namelijk van mening dat de invulling van woningen, voorzieningen en de sociale omgeving hoofdelijk bepaald wordt door de bewoners van een dorp zelf.

Doe ook mee!

Heb jij vanuit jouw ondernemershart ook ideeën over de invulling van ons dorp? Laat het ons weten, we vinden het heel fijn als jij er samen met ons werk van wilt maken!