Een ommekeer in de kom?!

Zo ook in het dorp Mariahout. Daar heeft Kommekeer vanuit hun ondernemerschap geheel vrijwillig een enquête gehouden onder alle inwoners. Waarin de onderwerpen wonen, winkels en horeca aan bod kwamen. Met resultaat, want zij hebben bijna 300 ingevulde enquêtes mogen ontvangen. Een ongekend hoog respons. Het is dus duidelijk merkbaar dat de betrokkenheid met het dorp groot is. Dat maakt dat er ‘werk aan de winkel’ is. De uitslag van de enquête heeft Kommekeer ook met de gemeente Laarbeek gedeeld, als onderbouwing voor de zienswijze die zij hebben op het concept afwegingskader transformatie en woningsplitsing. En als inbreng richting de gemeente dat Kommekeer samen met de enthousiaste personen die zich aangemeld hebben de leefbaarheid van Mariahout opnieuw een invulling kunnen gaan geven. Of liever gezegd: een ommekeer kunnen maken in de kom.

Vandaar de naam Kommekeer. Initiatiefnemers Wilbert Kuijpers, Tom van den Heuvel en Regine Wijnen draaien namelijk graag het ondernemerschap om. Normaliter worden de wensen en behoeften van eindgebruikers als het ware ingevuld en daarop anticipeert men. Vanuit aanbod komt er de vraag. Kommekeer wil eerst weten waar behoefte aan is en gaat dan op zoek naar een passende invulling. Vanuit vraag komt er een aanbod. Is jouw nieuwsgierigheid gewekt en wil jij de antwoorden op de enquêtevragen weten? Op www.kommekeer.nl staat de uitslag. En ken jij, of ben jij een ondernemer (in spé) die ook graag een bijdrage levert? Meld je dan aan via de website.