Enquête over het plan voor:

Mariastraat 18 t/m 22 te Mariahout 

De gemeente Laarbeek heeft de percelen aan de Mariastraat 18 t/m 22 in Mariahout gekocht. Het terrein van nummer 18 is een braakliggend terrein, dat zich uitstekend leent om bij de herontwikkeling van 20 en 22 te betrekken. Door de percelen 18 tot en met 22 gezamenlijk te ontwikkelen, krijgt de gehele hoek Mariastraat / Wilhelminastraat een kwalitatieve impuls. Het plangebied wordt groter en dat biedt meer mogelijkheden voor de herontwikkeling. Wethouder Ron van den Berkmortel: ”Er is vraag naar woningen in Mariahout. Door deze locatie te herontwikkelen, kunnen we hierin voorzien. Dit komt ook de leefbaarheid ten goede.” Er is een bestemmingsplanprocedure nodig nu nummer 18 erbij betrokken is. Daarvoor zijn de voorbereidingen gestart. De planning is om eind 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 

Gemeente Laarbeek, Zorg om het Dorp en Kommekeer zijn aan het inventariseren welke behoefte er is zodat dat meegenomen kan worden in de ontwikkelplannen. We stellen het zeer op prijs als u deze enquête invult.

 


  Ik heb interesse in...

  (s.v.p. aanvinken wat van toepassing is)

  KoopwoningKoopappartementHuurwoningHuurappartementSociale huurwoningSociale huurappartementZorgwoning (huur)Zorgappartement (huur)Ik heb geen interesseAnders, namelijk:

  Wanneer wil ik een (andere) woning

  (s.v.p. aanvinken wat van toepassing is)

  1 tot 2 jaar3 tot 5 jaarVoorlopig niet

  Wist u dat?

  … per 1 januari 2022 de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 763,47 is. Het maximale
  jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale
  huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 40.765 voor een alleenstaande en € 45.014 voor een meerpersoonshuishouden.
  De huur van een huurwoning in de vrije-sector-huur mag niet minder dan de sociale huurwoningprijs
  (€ 763,47) per maand zijn. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan eens op www.rijksoverheid.nl

  Prijs van de woning

  De maximale koopprijs in euro's die ik kan of wil betalen is

  De maximale huurprijs incl. servicekosten in euro's die ik per maand kan of wil betalen is

  Het minimale dat ik nodig heb om te leven is:

  Aantal slaapkamers

  Woonoppervlak in m2

  Perceelsgrootte im m2

  Ik ben op zoek naar een...

  (s.v.p. aanvinken wat van toepassing is)

  Vrijstaande woningTwee-onder-een-kapwoningHoekwoningRijwoning (tussenwoning)AppartementBungalowTiny-houseAnders, namelijk:

  Momenteel woon ik in een...

  (s.v.p. aanvinken wat van toepassing is)

  Een koopwoningEen koopappartementEen huurwoningEen huurappartementIk ben inwonend

  Bent u ondernemer en heeft u behoefte aan een commerciële ruimte?

  (denk aan een winkel / kantoor / atelier / praktijk / etc.)

  NeeJa, in welke branche en hoeveel m2 denkt u daarvoor nodig te hebben?

  Heeft u behoefte aan zorgvoorzieningen vlak bij uw nieuwe woning?

  (aan de Mariastraat 18-22)

  NeeJa, welke zorgvoorzieningen zou u graag willen zien?

  Vrijblijvend in te vullen:

  Naam

  Postcode

  E-mail

  Geboortejaar

  Andere ideeën of wensen zijn altijd welkom, vul ze hier in:

  Let op: Het kan even duren voordat de enquête verzonden wordt.